Kļūt par biedru

IESNIEGUMS

Lūdzu uzņemt mani par biedru biedrībā “Latvijas Rokmūzikas Asociācija” turpmāk (LRMA). Ar LRMA statūtiem esmu iepazinies. Apsolu izmantot LRMA biedra tiesības un pildīt biedra pienākumus saskaņā ar biedrības statūtiem un LR spēkā esošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem.