Biedrība LaIPA izsludina stipendiju konkursa otro kārtu 50 jaunu mūzikas ierakstu radīšanai

Līdz ar lielo atsaucību un pieteikumu skaitu stipendiju konkursa I kārtā, “Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (LaIPA) izsludina stipendiju konkursa otro kārtu, aicinot LaIPA biedrus – izpildītājus un mūzikas ierakstu producentus, pieteikties finansējumam jaunas mūzikas radīšanai. Iesniegt sagatavotos pieteikumus pretendenti varēs no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 9. decembrim par aktivitātēm, kuras tiks realizētas līdz 2020. gada 31. martam.

Oktobra noslēgumā norisinājās LaIPA ārkārtējā atkārtotā biedru kopsapulce, kuras ietvaros tika ievēlēta LaIPA jaunā Padome, kas, nedēļu vēlāk, pirmajā Padomes sēdē, izvirzīja Padomes priekšsēdētāju no producentu puses – Elitu Mīlgrāvi. Viens no jaunievēlētās Padomes mērķiem ir veicināt intelektuālo jaunradi un vienlaikus, šajā izaicinošajā periodā, sniegt atbalstu mūzikas nozarei. Šo mērķu vārdā, kā pirmais praktiskais uzdevums jaunās Padomes ietvaros, tika izsludināts LaIPA stipendiju II kārtas  konkurss.

LaIPA stipendiju II kārtas konkurss norisināsies no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 9. decembrim par aktivitātēm, kuras ir jārealizē līdz 2021. gada 31. martam. Stipendija tiks piešķirta individuālam izpildītājam vai mūzikas ierakstu producentam konkrēta darba īstenošanai. Stipendiātam trīs mēnešu laikā no stipendijas piešķiršanas datuma, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. martam, LaIPA fonogrammu datu sistēmā jāreģistrē jaunradītā fonogramma un jāiesniedz pārskats par stipendijas izmantojumu. Stipendijas pieteikumus izvērtēs LaIPA Padome, vēršot uzmanību tādiem kritērijiem kā iesniedzēja iepriekšējai pieredzei, pieteikuma atbilstībai nolikumam, kā arī citiem aspektiem.

“Šis mūziķiem ir sarežģīts laiks, jo Covid-19 ietekmē iespējas gūt ienākumus ar savu radošo darbību ir kļuvis daudz grūtāk. Apzinoties, ka valsts ne vienmēr var sniegt pietiekami lielu atbalstu tieši mūzikas nozarē strādājošajiem, LaIPA Padome lēma uzsākt stipendiju konkursa otro kārtu, tādejādi atbalstot nozari krīzes situācijā. Pavasarī līdz klausītājiem nonāks vēl 50 jauni mūzikas ieraksti, kas būs klātesoši ikdienā un radīs pienesumu kopējā kultūras telpā ” stāsta LaIPA izpilddirektore Liena Grīna.

LaIPA Padomei adresēts, datēts un parakstīts pieteikums jāiesniedz elektroniskā formātā (sūtot uz e-pastu laipa@laipa.org). Pieteikumā iekļaujams iecerētā darba apraksts ne vairāk kā vienas A4 lapas apjomā, norādot arī darba mērķi, auditoriju, īstenošanas gaitu, īpašās kvalitātes. LaIPA stipendiju finansējumu nodrošina LaIPA fonds „Izglītības un kultūras atbalstam”. Stipendiju iespējams izmantot mūzikas ieraksta radīšanas un ar to saistīto pakalpojumu izmaksu segšanai. Tā nav paredzēta reklāmas, tipogrāfijas, sarīkojumu producēšanas vai koncertdarbību izdevumu segšanai. LaIPA stipendiju konkursam nevar iesniegt iesāktus vai jau īstenotus darbus, tāpat stipendijas II kārtas konkursam nevar pieteikties tie mūziķi, kuri saņēma finansējumu stipendiju konkursa I kārtā.

Ar stipendijas konkursa 2. kārtas nolikumu iespējams iepazīties šeit: https://ej.uz/LaIPA_Stipendiju_II_karta 

Kā ziņots iepriekš, stipendijas konkursa pirmā kārta norisinājās šī gada jūnijā ar mērķi atbalstīt Latvijas izpildītāju un mūzikas ierakstu producentu radošo darbību. Tika saņemti 134 pieteikumi, kurus izskatīja LaIPA Padome, pieņemot lēmumu atbalstīt 53 māksliniekus jaunu skaņdarbu radīšanā.

Par LaIPA:

Biedrība „Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (LaIPA) ir starptautiski atzīta kolektīvā pārvaldījuma organizācija, kur apvienojušies pašmāju un ārvalstu mūzikas ierakstu izpildītāji un producenti, lai iestātos par savām tiesībām un saņemtu taisnīgu atlīdzību no mūzikas ierakstu izmantotājiem. Saskaņā ar Autortiesību likumu, LaIPA veic atlīdzības iekasēšanu par muzikālo darbu ierakstu jeb fonogrammu izmantošanu, un nodrošina iekasētās atlīdzības sadali un izmaksas izpildītājiem un fonogrammu producentiem.

LaIPA pārstāv vairāk nekā 2 tūkstošus Latvijas un 3 miljonus ārvalstu izpildītājus un fonogrammu producentus, pamatojoties uz savstarpējiem pārstāvniecības līgumiem, kas noslēgti ar tiesību īpašniekiem un ārvalstu tiesību organizācijām, tajā skaitā arī neatkarīgo fonogrammu producentu un ierakstu kompāniju mantiskās tiesības kā Sony, Warner, Universal un citas.

Be the first to comment

Leave a Reply